Mljekarstvo

Mljekari proizvode jednu od najvažnijih namirnica na svijetu – mlijeko. Kvaliteta i cjelovitost mlijeka i mliječnih proizvoda izravno ovise o kvaliteti vimena i higijeni okruženja. Dobra higijenska praksa poboljšava kvalitetu i vrijednost proizvoda i u suštini je presudna za uspješnost ili neuspješnost mljekarskog gospodarstva. 

Ecolabov integralni program za njegu vimena nadopunjuju programi za njegu papaka, čišćenje opreme za mužu kao i programi za biološku sigurnost koji pomažu u zaštiti zdravlja i očuvanju dobrobiti životinja. Ovi programi pomažu mljekarima da:

  • povećaju prinose mlijeka, kvalitetu i cijene
  • povećaju poslovnu dobit gospodarstava
  • smanje pojavu zaraza na mliječnim stadima
  • održe visoki standard dobrobiti životinja

Odaberite područje interesa i slijedite poveznicu.

Back to Top