Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti korištenja

Uvod

Ove internetske stranice je za Vas izradio Ecolab [molimo unesite kompletno pravno ime i adresu društva Ecolab-a koje djeluje i kontrolira sadržaj internetskih stranica] u nastavku teksta "Ecolab". Informacije dostupne na ovim internetskim stranicama u svezi Ecolaba, njegovih partnerskih tvrtki i trećih strana sastavljene su s najvećom pažnjom.  Ipak, mi ne možemo jamčiti cjelovitost i točnost tih informacija. Prema Članku 4 u nastavku, Ecolab ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške u sadržaju na ovim internetskim stranicama.

Pristupom ovim stranicama bez ograničenja ili pogovora prihvaćate ove Opće uvjete korištenja internetske stranice koje možete pregledavati ili ispisati u pdf datoteci.

OVE INTERNETSKE STRANICE KAO I INFORMACIJE KOJE SE NALAZE OVDJE NISU NAMIJENJENE NI ODOBRENE ZA UPOTREBU U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ILI ZA UPOTREBU OD STRANE DRŽAVLJANA ILI STANOVNIKA SAD-a. LJUBAZNO MOLIMO TE OSOBE DA KONTAKTIRAJU NJIHOVE LOKALNE INTERNETSKE STRANICE ECOLABA ILI INTERNETSKE STRANICE PARTNERSKIH TVRTKI ECOLAB GRUPE.

1. Zakon o zaštiti autorskih prava

Sadržaj i struktura ovih internetskih stranica zaštićeni su autorskim pravom.  Konkretno, bilo kakva reprodukcija, prilagodba, prijevod, pohrana i obrada u drugim medijima, uključujući spremanje ili obradu elektronskim sredstvima  zaštićena je autorskim pravima. Bilo kakva uporaba u cijelosti ili dijelova internetskih stranica zahtjeva prethodno pismenu suglasnost Ecolab-a. Bilo kakvo reproduciranje informacija ili podataka, a osobito korištenje tekstova ili njihovih dijelova ili slika (osim Ecolabovih fotografija u tisku), zahtijeva prethodnu pismeno suglasnost od strane Ecolaba.  Ilustracije su zaštićene važećim  zakonom  o zaštiti autorskih prava. Vlasnik prava distribucije i reprodukcije materijala je Ecolab. Prava također važe u cijelosti kada se slike automatski ili ručno dodaju u arhivu.

Novinske fotografije Ecolaba mogu se koristiti samo u uredničke svrhe.  Novinske fotografije Ecolaba koje se reproduciraju i/ili elektronički mijenjaju za potrebe uredništva  moraju sadržavati napomenu o autorskim pravima  "© [Godina] Ecolab. Sva prava pridržana“. Ponovni ispis je besplatan, ali mi zahtijevamo kopiju za našu evidenciju.


2. Zaštitni znakovi

Zaštitni znak „Ecolab“, logotip Ecolaba i svi nazivi proizvoda i/ili dizajni proizvoda na ovim stranicama su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Ecolab, njihovih podružnica, vlasnika licenci ili partnera u zajedničkom pothvatu. Svako neovlašteno korištenje ili zlouporaba ovih zaštitnih znakova je izričito zabranjeno i predstavlja povredu zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu i ostalih prava intelektualnog vlasništva ili zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

3. Odricanje o odgovornosti za internetske stranice trećih strana

(a) Ove internetske stranice sadrže poveznice (tzv. hiperveze) prema drugim internetskim stranicama kojima upravljaju treće osobe, a  čiji sadržaj Ecolabu nije poznat.  Ecolab ovim poveznicama samo omogućuje pristup tim web stranicama no ne preuzima nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Naše poveznice prema internetskim stranicama trećih strana namijenjene su navigaciji korisnika. Izjave prikazane na takvim povezanim  stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od bilo kojeg dijela i cjelokupnog sadržaja na internetskim stranicama trećih osoba  na koje postoje poveznice na našim internetskim stranicama. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve povrede zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih strana koja nastanu na tim stranicama.

(b) Za sadržaj internetskih stranica do kojih se dolazi hipervezom s Ecolabove internetske stranice kao i za prodaju svih proizvoda koji se tamo nude te rješavanje  narudžbi vezanih uz iste, odgovorni su isključivo vlasnici tih internetskih stranica. 

(c) Ecolab ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava  do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.

(d) U slučaju narudžbe ili druge pravne izjave vezane za neki posao sklapa se ugovor isključivo između korisnika i vlasnika dotične internetske stranice ili strane koja nudi ili tamo predstavljene osobe, ali ni pod kojim uvjetima između Ecolaba i korisnika. Molimo pročitajte opće uvjete poslovanja dotičnog dobavljača na internetskoj stranici kojoj pristupate putem hiperveze.

(e) Ovo odricanje od odgovornosti odnosi se na sve hiperveze ovdje prikazane kao i na kompletan sadržaj internetskih stranica do kojih takve hiperveze vode.

4. Opće odricanje od odgovornosti

Odgovornost Ecolaba za štetu koja nastaje zbog korištenja ove internetske stranice – neovisno o pravnom razlogu, uključujući delikt – ograničava se na štetu koja je nanesena namjerno ili grubim nemarom.  Ako kao rezultat kršenja bitnih ugovornih obveza nastane obvezna odgovornost za Ecolab , ukupni iznos potraživanja na ime odštete ograničen je na predvidivu odštetu. To ne utječe na odgovornost Ecolaba prema važećem Zakonu o odgovornosti za proizvode ili prema priloženim jamstvima.  Navedena ograničenja odgovornosti nisu važeća u slučaju opasnosti po život, tjelesne ozljede ili opasnosti po zdravlje osobe.

Ecolab ulaže velike napore da sačuva svoje internetske stranice čistima od virusa, ali nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost.  Stoga savjetujemo poduzimanje potrebnih mjera zaštite od virusa (npr. uporaba antivirusnih programa za detekciju virusa) prije preuzimanja dokumenata i podataka.

Ecolab ne jamči da usluge ponuđene na njegovim internetskim stranicama ne sadrže greške te ne jamči dostupnost tih usluga.

5. Prognoze i izjave o namjeri

Prognoze na ovoj internetskoj stranici dane su prema našim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Ecolab ostvario mogu se uvelike razlikovati od ovih prognoza jer ovise o cijelom nizu čimbenika konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom Ecolaba. Ne dovodeći u pitanje pravne obveze na ispravljanje prognoza, Ecolab nema namjeru kontinuirano ažurirati prognoze sadržane na ovoj internetskoj stranici.

6. Ecolabovi proizvodi

Proizvodi prikazani na ovoj internetskoj stranci primjeri su proizvoda dostupnih od grupe Ecolabovih tvrtki širom svijeta. Ecolab ne jamči da je neki prikazani proizvod također dostupan i u vašoj zemlji. Za popis svih Ecolabovih proizvoda dostupnih u vašoj zemlji posjetite početnu Internet stranicu Ecolaba u svojoj zemlji.

7. Razno

Ovi Opći uvjeti korištenja regulirani su i tumače se u skladu sa zakonima Savezne Republike Njemačke s isključenjem UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe te se primjena te Konvencije na ove Opće uvjete korištenja ovime izričito izuzima.  U mjeri u kojoj to dopušta mjerodavno pravo, nadležnost za sve sporove vezane uz ovu internetsku stranicu ima [ molimo unesite odgovarajuće nadležno mjesto poslovnog sjedišta Ecolabove tvrtke koja je vlasnik i koja kontrolira internetsku stranicu]. Ako je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja nevažeća ili postane nevažeća, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.

Back to Top