Dobra i postojana kvaliteta mlijeka ovisi o kvaliteti svakodnevnih postupaka čišćenja i dezinfekcije. Uređaji poput hranilica i pojilica, spremnika i vozila vektori su unosa, prijenosa i širenja bolesti unutar farme. Obično su teški za održavanje čistoće i zahtijevaju ekspertna rješenja.

Ecolab nudi široki asortiman visokokvalitetnih sredstava za čišćenje i dezinfekciju opreme, koja ispunjavaju mnoge i raznovrsne potrebe na planu higijene opreme diljem svijeta. Naš proizvodni portfelj uključuje tekuća sredstva i krutine, kao i inovativna rješenja koja smanjuju potrebe za vodom i energijom i eliminiraju potrebu za korištenjem fosfata i nitrata.

Back to Top