Higijena otvorenih površina

Higijena otvorenih površina

Okruženje u kojem se proizvodi hrana značajan je higijenski izazov. Ono uključuje niz postupaka i opreme koji generiraju razne vrste kompleksnih onečišćenja. Po završetku proizvodnog ciklusa, a prije započinjanja nove proizvodnje, sve vanjske površine opreme za proizvodnju, proizvodno okruženje te površine u doticaju s hranom potrebno je očistiti i dezinficirati. Ovo se obično postiže primjenom niskotlačne opreme koja stvara pjenu, te odgovarajućim deterdžentima i dezinficijensima.

Uspjeh ili promašaj ovise međutim o ispravnoj kombinaciji specifično formuliranih proizvoda i odgovarajućoj opremi za primjenu, primijenjenima zajedno u efikasnom higijenskom procesu, uz potporu edukacijom i dokumentacijom.

Upravo je ovakvom kombinacijom Ecolab postao vodeći autoritet na ovom planu. Ecolabov koordinirani pristup obuhvaća identificiranje higijenskih slabih točki, higijenu osoblja i kontrolu pristupa, inovativnu opremu i kemiju za higijenu otvorenih površina, higijenski monitoring i jedinstveni sustav higijenskog menadžmenta koji prati i izvješćuje o svim higijenskim intervencijama na liniji ili u cijelom objektu; kombinacija koja jamči postizanje najviših higijenskih standarda i proizvodnu efikasnost.

Konzistentni rezultati na planu higijenske djelotvornosti vrhunski su izazov, a to je zahtjev koji dobro razumiju Ecolabovi stručnjaci na ovom području. Za razliku od CIP postupaka, higijena otvorenih površina izrazito ovisi o osposobljenosti i zalaganju djelatnika – dozvolite da Ecolab educira vaše osoblje zaduženo za higijenu za maksimalnu efikasnost i smanjenje na minimum problema na planu kvalitete.

Back to Top