Higijena u punionicama

Na današnjem tržištu pića konzumenti traže, a brendovi da bi opstali moraju imati visoku razinu konstantne kvalitete i okusa, produženi vijek trajanja, te atraktivnu ambalažu i cijene. Kako bi se istakli na tržištu i povećali tržišni udjel, proizvođači nužno moraju ponuditi diversifikaciju.  U ovom visokokonkurentnom okruženju nema mjesta za pogreške. I najsitniji higijenski propust u procesu punjenja može ugroziti ugled brenda i sigurnost proizvoda.

Ecolabova dugogodišnja ekspertiza na ovom području može pomoći u smanjenju rizika na minimum. Osnovni preduvjet za sprječavanje mikrobnih infekcija su temeljito čišćenje i dezinfekcija linija za punjenje i čepljenje. Ovom dijelu procesa u punionicama pristupamo s velikom ozbiljnošću i podržavamo vas individualiziranim rješenjima za automatske, poluautomatske ili ručne sustave.

Ecolab također isporučuje vrhunska rješenja za pitanja iz područja operativnog poslovanja, kao što su upravljanje vodom i energijom, potrošnja i skladištenje kemikalija te obrada otpadnih voda.

Back to Top