Audixx

Audixx je cjelovit servisni alat koji daje vrlo detaljan i koristan uvid u funkcioniranje postrojenja za proizvodnju hrane i pića, identificira odstupanja i propuste u dobroj higijenskoj praksi i generira plan prve razine za korektivne mjere.

Korištenjem Ecolabove mobilne tehnologije Audixx analizu je moguće napraviti u vašem pogonu. Rezultati dobiveni Audixxom nisu samo osnovica za procjenu sadašnjeg stanja; oni vam omogućuju generiranje ključnih pokazatelja uspješnosti, čime možete poticati i pratiti kontinuitet poboljšanja u higijeni osoblja i pogona. U konačnom izvješću prikazat će se relativno stanje vašeg pogona u odnosu na vaš industrijski sektor, ili po potrebi na referentnu skupinu. Softver se može također koristiti i kao alat za samoprocjenu za relevantne higijenske segmente iz nekoliko standarda o hrani (IFS ili BRC).

Kao vaš pouzdan partner Ecolab naravno može isporučiti analizu – jednako kao i trajna, mjerljiva poboljšanja razine kvalitete i standarda učinkovitosti.  

Naše usluge obuhvaćaju:

  • ciljanu analizu razine kvalitete higijene u vašim pojedinačnim pogonima
  • detektiranje higijenskih odstupanja i sažetak analize
  • higijenska rješenja koja donose željenu razinu kvalitete i poboljšanja

www.audixx.net

Back to Top