EcoChexx.Net

EcoChexx.Net je Ecolabov inovativni aplikacijski paket kojim se povećava sigurnost proizvoda usavršenim upravljanjem kvalitetom i higijenom. Sustavom se povećava razina sukladnosti sa standardima kvalitete, čime se poboljšava učinkovitost poslovanja, kvaliteta i sigurnost. 

Pomoću ove interaktivne internetske aplikacije moguće je djelotvorno i učinkovito organizirati i dokumentirati aktivnosti i higijenske zadaće u okruženjima u kojima se proizvodi hrana. Svaku zadaću vezanu uz proces moguće je planirati, dodijeliti, odobriti, evaluirati i dokumentirati. Opterećujući sustavi upravljanja kvalitetom putem pisanih evidencija zamjenjuju se automatskom obradom podataka, koja omogućuje višu razinu točnosti i daje informacije u stvarnom vremenu na pritisak gumba.

Menadžerima je omogućena viša razina transparentnosti, znanja i kontrole. Zaposlenicima na svim razinama osigurana je potrebna edukacija, uz potporu u obliku informacija o zadaći, planova i procedura.

  • Aplikacija je u potpunosti sukladna sa svim standardnim zahtjevima za sustave kvalitete radi optimiraja upravljanja kvalitetom i HCCP-a
  • Automatizirano mapiranje za potrebe revizije (audita) i dokumentiranje svih aktivnosti, uz pristup informacijama putem jednog sustava
  • Poboljšana operativna učinkovitost

 

www.ecochexx-net.com

 

Back to Top