Pranje boca

Na današnjem tržištu pića konzumenti traže, a brendovi da bi opstali moraju imati visoku razinu konstantne kvalitete i okusa, produženi vijek trajanja, te atraktivnu ambalažu i cijene. Kako bi se distingvirali na tržištu i povećali tržišni udjel, proizvođači nužno moraju ponuditi diverzifikaciju.  U ovom visokokonkurentnom okruženju nema mjesta za pogreške. I najsitniji higijenski propust u procesu punjenja može ugroziti ugled brenda i sigurnost proizvoda.

Ecolabova dugogodišnja ekspertiza na ovom području može pomoći u smanjenju rizika na minimum. Ovom dijelu procesa punjenja pristupamo vrlo ozbiljno i podupiremo vas ciljanim programima za punionice. Ovdje različiti materijali uvjetuju specifična rješenja za pojedinačne linije – za čišćenje i dezinfekciju ambalaže, produljenje vijeka trajanja povratne ambalaže i smanjenje otpada zbog okrhnuća ili loma. Ecolab također isporučuje vrhunska rješenja za pitanja iz područja troškova poslovanja, kao što su upravljanje vodom i energijom, potrošnja i skladištenje kemikalija te obrada otpadnih voda.

Back to Top