farmer with his cows

Preveniranje mastitisa

Mastitis je široko rasprostranjena bolest koja uzrokuje upalu vimena, što za posljedicu ima smanjenje mliječnosti, kvalitete i cijene. Mastitis svake godine uzgajivačima odnosi iznose koji se izražavaju u milijardama eura.  Najučinkovitiji način za prevenciju mastitisa je optimalna higijena vimena i okoliša. Kao vodeća svjetska kompanija na području veterinarske higijene Ecolab kontinuirano donosi inovacije na ovom području i nudi cjelovit program za sprječavanje mastitisa.

Primarni cilj suvremene stočarske proizvodnje je maksimiranje odnosa između zdravlja životinja, optimalne produktivnosti i sigurnosti hrane. Današnji su proizvođači suočeni sa sve strožim zakonodavstvom na planu sigurnosti hrane i dobrobiti životinja kao i s rastućim troškovima, poglavito izdacima za stočnu hranu i lijekove. Dobra poljoprivredna praksa zagovara preventivnu veterinarsku higijenu kao sredstvo za povećanje gospodarske i ekološke održivosti suvremenih poljoprivrednih imanja.

Ecolab nudi vrhunska rješenja za veterinarsku higijenu koja na učinkovit, efikasan i ekonomičan način rješavaju pitanja zdravlja i dobrobiti životinja, kao i sigurnosti hrane.

Preveniranje hromosti

Bolesti papaka koje izazivaju hromost javljaju se kod većine mliječnih stada i imaju značajan negativni utjecaj na dobrobit životinja, njihovu plodnost i mliječnost, uz to što za posljedicu imaju i velike troškove liječenja. Hromost je jedan od tri glavna uzroka neplaniranog i prijevremenog odabira mliječnih krava za klanje. Liječenje je često dugotrajno, složeno i skupo. Kao i kod mastitisa, prevencija je nedvojbeno bolja i ekonomičnija od liječenja i upravo je tu Ecolab razvio jedinstvena, suvremena rješenja prilagođena korisnicima i prihvatljiva za okoliš.

Back to Top