Sigurnosno Tehnički List

Sigurnosno tehnički list (STL-SDS) osigurava informacije o tvari ili mješavini koja se koristi na radnom mjestu. Nisu svi Ecolabovi i Nalco Water sigurnosno tehnički listovi dostupni putem interneta.

Za općenite upite vezane uz STL-SDS, naše proizvode ili usluge kontaktirajte nas na cscroatia@ecolab.com odnosno na 01-6321-600