Politika privatnosti

Ecolab Inc. Globalna Politika Privatnosti

1.0 Cilj

Ecolab Commitment to Data Privacy

Izjavom u nastavku daje se pregled osobnih podataka koje Ecolab može prikupljati, načina na koje Ecolab te podatke upotrebljava i štiti te strana s kojima ih može dijeliti. Svrha ove Izjave je informiranje pojedinaca s obzirom na njihove osobne podatke radi sukladnosti sa zakonima i propisima o zaštiti podataka u područjima nadležnosti u kojima Ecolab posluje.

Ecolab preporučuje svojim klijentima, dobavljačima, komercijalnim posjetiteljima, poslovnim suradnicima, ulagačima i drugim zainteresiranim stranama da pročitaju ovu Izjavu. Koristeći se našom mrežnom stranicom ili predajući osobne podatke Ecolabu bilo kojim drugim putem potvrđujete da ste razumjeli ovu Izjavu i suglasni ste s time da je ona obvezujuća te da ste suglasni s time da Ecolab smije prikupljati, obrađivati, prenositi, upotrebljavati i otkrivati vaše podatke kako je opisano u ovoj Izjavi.

2.0 Osobni podaci

Ecolab je posvećen održavanju svih razumnih mjera opreza kojima se osiguravaju zaštita privatnosti i sigurnost osobnih podataka koje Ecolab prikuplja. Tijekom vaše uporabe naše mrežne stranice ili tijekom drugih oblika komunikacije s Ecolabom, Ecolab može prikupljati i obrađivati osobne podatke. Ecolab općenito prikuplja osobne kontakt podatke (npr. ime, tvrtka, adresa, broj telefona i e-adresa) koje ste svjesno naveli registracijom, ispunjavanjem ankete, odgovaranjem na pitanja ili nekim drugim načinom za uporabu u našem poslovnom odnosu. Povremeno možemo prikupljati dodatne osobne podatke koje nam dobrovoljno predate, uključujući, ali ne ograničavajući se na naziv radnog mjesta, dodatne kontakt podatke, datum rođenja, hobije, područja interesa i članstvo u profesionalnim organizacijama.

3.0 Uporaba osobnih podataka

Ecolabova mrežna stranica namijenjena je korištenju Ecolabovih klijenata, komercijalnih posjetitelja, poslovnih suradnika, ulagača i drugih zainteresiranih strana u poslovne svrhe. Osobni podaci koje Ecolab prikuplja putem svoje mrežne stranice ili bilo kojim drugim putem upotrebljavaju se za podršku poslovnom odnosu koji imamo s vama, uključujući, ali ne ograničavajući se na obradu narudžbi klijenata, narudžbe od prodavača, upravljanje računima, istraživanje potreba kupaca, odgovaranje na upite i pružanje pristupa podacima. Također, u svrhu podrške našem odnosu s vama, a u skladu sa zakonima i propisima u određenom području nadležnosti, možemo činiti sljedeće:

  • Možemo dijeliti osobne podatke s našim povezanim poduzećima u cijelom svijetu radi boljeg razumijevanja vaših poslovnih potreba i načina kako možemo unaprijediti naše proizvode i usluge;
  • Možemo se koristiti pružateljima usluga treće strane da nam pomognu u prikupljanju, sastavljanju ili obradi osobnih podataka s obzirom na usluge povezane s našim poslovnim odnosom;
  • Možemo se koristiti vašim osobnim podacima (ili se njima može koristiti neka treća strana u naše ime) kako bismo vas kontaktirali i predstavili vam Ecolabovu ponudu za podršku vašim poslovnim potrebama ili kako bismo proveli mrežnu anketu u cilju boljeg razumijevanja potreba naših klijenata; te
  • Možemo se koristiti osobnim podacima za marketinške i promotivne aktivnosti.

Ako odlučite kako ne želite da se vaši osobni podaci koriste za podršku našem poslovnom odnosu (posebno u izravnom marketingu ili istraživanju tržišta), poštujemo vašu odluku. Vaše osobne podatke ne prodajemo trećim stranama i ne dijelimo ih s trećim stranama osim kako je navedeno u ovoj Izjavi. Ecolab će vaše osobne podatke zadržati dokle god imate poslovni odnos s Ecolabom i/ili ako ste se registrirali za primanje marketinških i drugih komunikacija od Ecolaba, dok ne zatražite od nas brisanje takvih osobnih podataka.

4.0 Pružatelji usluga treće strane

Ecolab je poslovni operater svoje mrežne stranice i koristi se pružateljima usluga za pomoć pri hostingu te za djelovanje u svojstvu izvršitelja obrade, radi pružanja softvera i sadržaja za naše stranice te pružanja drugih usluga. Ecolab može osobne podatke koje ste nam predali otkriti tim trećim stranama koje pružaju takve usluge u skladu s ugovorom za zaštitu vaših osobnih podataka.Točnije, Ecolab koristi YouTube, podružnicu Google-a, kao izvor u pružanju određenih interaktivnih sadržaja na mrežnoj stranici (informacije o ovoj usluzi mogu se naći u Uvjetima korištenja YouTube-a politici privatnosti Google-a). Osim toga, u opsegu u kojem je to sukladno sa zakonima i propisima određenog područja nadležnosti, Ecolab može otkrivati osobne podatke ako tako otkrivanje odgovara nekom od sljedećih uvjeta:

  • Predstavlja uporabu osobnih podataka u dodatnu svrhu koja je izravno povezana s izvornom svrhom u koju su osobni podaci prikupljeni;
  • Potrebno je za pripremu, pregovaranje i izvršenje ugovora s vama;
  • Zakonska je obveza ili su ga zatražila nadležna vladina ili sudska tijela;
  • Potrebno je za postavljanje ili čuvanje pravnih zahtjeva ili obranu;
  • Dio je restrukturiranja društva, prodaje imovine, spajanja ili prodaje; ili
  • Potrebno je za sprečavanje prevare ili drugih nezakonitih radnji, kao što su namjerni napadi na Ecolabove informatičke sustave.

5.0 Međunarodni prijenos podataka

Svoje klijente iz Švicarske i Europske unije (EU) molimo da uzmu u obzir da Ecolab (tvrtka sa sjedištem u SAD-u) također posluje putem svojih izravnih i neizravnih podružnica u državama izvan Švicarske i EU-a (uključujući i SAD) te da u to poslovanje mogu biti uključene određene treće strane (kao što je prethodno opisano). Ako se koristite ovom mrežnom stranicom, svi podaci, uključujući osobne podatke, mogu se prenositi Ecolabu (uključujući i podizvođače koji mogu održavati našu web stranicu i/ili upravljati njome) u Sjedinjenim Američkim Državama i drugdje te se mogu prenositi trećim stranama koje se mogu nalaziti bilo gdje u svijetu. Iako to može uključivati primatelje podataka koji se nalaze u državama s nižom razinom pravne zaštite vaših osobnih podataka nego što je to slučaj u državi u kojoj se vi nalazite, zaštitit ćemo vaše osobne podatke u skladu s uvjetima koji se primjenjuju na vaše podatke. Konkretno, Ecolab će se prilikom prijenosa podataka izvan EU-a koristiti ugovorima o prijenosu podataka koji sadrže Standardne ugovorne klauzule. Koristeći se ovom mrežnom stranicom dajete svoju nedvosmislenu privolu za prijenos svojih osobnih podataka i drugih podataka u Sjedinjene Američke Države i drugamo u svrhe i za uporabe koje su ovdje opisane. 

6.0 Neosobni podaci koji se prikupljaju automatski

Kad pristupite Ecolabovoj mrežnoj stranici, možemo automatski prikupljati neosobne podatke kao što su vrsta internetskog preglednika i operativni sustav koji upotrebljavate, naziv domene mrežne stranice s koje ste došli, broj posjeta, prosječno vrijeme koje ste proveli na stranici i pregledane stranice. Automatski znači da se ti podaci ne prikupljaju putem registracije. Te podatke možemo upotrebljavati i dijeliti sa svojim povezanim poduzećima bilo gdje u svijetu u svrhu praćenja atraktivnosti naših mrežnih stranica i unaprjeđenja njihove uspješnosti ili sadržaja. U tom slučaju obrada se vrši anonimno te u skladu s Ecolabovom prosudbom.

7.0 Drugi mrežni podaci

Osim toga, određene mrežne tehničke aplikacije ili druge interakcije koje imate s Ecolabom mogu zahtijevati unošenje poslovnih i tehničkih podataka. Predajom zatraženih podataka dajete svoju privolu za obradu i pohranjivanje takvih podataka od strane Ecolaba. Ukoliko ne obavijestite Ecolab kako želite da se ti podaci uklone s Ecolabovih poslužitelja, Ecolab takve podatke može zadržati i može ih upotrebljavati za buduću poslovnu komunikaciju. Zahtjev za uklanjanje tih podataka možete podnijeti koristeći se kontakt podacima navedenim u nastavku. Ecolab će poduzeti sve razumne mjere opreza kako bismo osigurali da se takvi podaci ne predaju i ne otkriju trećim stranama, osim, prema potrebi, trećim stranama koje pružaju usluge hostinga i održavanja stranica te s time povezane usluge na stranicama.

8.0 „Kolačići“ – podaci koji se automatski pohranjuju na vašem računalu

Kolačići su informacije koje se automatski pohranjuju na računalu korisnika mrežne stranice. Kad korisnik pregledava Ecolabovu mrežnu stranicu ili stranice, Ecolab može na korisnikovo računalo pohraniti određene podatke u obliku „kolačića“ kako bi korisnika automatski prepoznao prilikom njegovih sljedećih posjeta Ecolabovoj mrežnoj stranici ili stranicama. Ecolab će poduzeti razumne napore za osiguravanje sukladnosti sa zakonima i propisima u određenom području nadležnosti s obzirom na kolačiće.

9.0 Djeca

Ecolab neće svjesno prikupljati osobne podatke od djece mlađe od 18 godina. Ecolabova mrežna stranica ili stranice nisu namijenjeni osobama mlađim od 18 godina.

10.0 Sigurnost i integritet podataka

Ecolab će poduzeti razumne mjere opreza da zaštiti sigurnost osobnih podataka u svojem posjedu od rizika gubitka, zlouporabe, neovlaštena pristupa, otkrivanja, izmjene i uništenja. Ecolab s vremena na vrijeme pregledava svoje mjere sigurnosti u nastojanju da osigura zaštitu osobnih podataka.

Ecolab će se osobnim podacima koristiti isključivo na načine kompatibilne sa svrhama u koje su podaci prikupljeni ili za koje ste vi naknadno dali svoju privolu. Iako će Ecolab poduzeti razumne korake kako bismo osigurali relevantnost osobnih podataka za uporabu kojoj su namijenjeni te njihovu točnost, potpunost i ažurnost, Ecolab se također oslanja na svakog pojedinca za pomoć u točnom ažuriranju njegovih osobnih podataka.

11.0 Poveznice na druge stranice

Ecolabova mrežna stranica ili mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na mrežne stranice u vlasništvu ili pod upravljanjem trećih strana. Pristupanjem takvim poveznicama, koje su navedene radi pogodnosti za vas, napustit ćete našu stranicu i podlijegat ćete praksama zaštite podataka druge mrežne stranice. Ova Izjava ne odnosi se na nikakve osobne podatke koje pružite nepovezanim trećim stranama.

12.0 Zadržavanje podataka

Ecolab će općenito osobne podatke zadržati onoliko dugo koliko za njima postoji potreba, plus 10 godina, ili kako nalažu zakoni i propisi određenog područja nadležnosti. Primjerice, podaci se mogu zadržati na razdoblje tijekom kojeg ste ovlašteni za uporabu Ecolabove mrežne stranice ili stranica, uključujući i bilo kakve Ecolabove alate kojima se može pristupiti putem naše mrežne stranice ili stranica. Po prestanku takvog ovlaštenja, vaši osobni podaci povezani s uporabom Ecolabove mrežne stranice ili stranica bit će uklonjeni.

13.0 Pristup podacima i njihov ispravak

Ecolab će pojedincima na zahtjev omogućiti razuman pristup osobnim podacima koje posjeduje o njima. Osim toga, Ecolab će poduzeti razumne korake kako bi pojedincima omogućio ispravak, izmjenu ili brisanje podataka čija se netočnost i nepotpunost dokaže. Ecolab se također oslanja na svakog pojedinca za pomoć u pružanju točnih ažuriranja svojih osobnih podataka. Pojedinci svoje zahtjeve za pristup osobnim podacima koje Ecolab posjeduje o njima te njihov ispravak, izmjenu ili brisanje trebaju uputiti na sljedeće adrese:

PHONE: +1-844-880-8355 | EMAIL: dataprivacy@ecolab.com

14.0 Prava zaštite podataka u EU-u

Ako se vaši osobni podaci obrađuju u EU-u ili ako imate prebivalište u EU-u, imate određena zakonska prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU-a. To se osobito odnosi na pravo pristupa, ispravka ili brisanja osobnih podataka koje Ecolab posjeduje o vama.

Ecolab će pojedincima na zahtjev omogućiti razuman pristup osobnim podacima koje posjeduje o njima. Osim toga, Ecolab će poduzeti razumne korake kako bi pojedincima omogućio ispravak, izmjenu ili brisanje podataka koje posjeduje o njima. Ecolab se također oslanja na svakog pojedinca za pomoć u pružanju točnih ažuriranja svojih osobnih podataka. Pojedinci svoje zahtjeve za pristup osobnim podacima koje Ecolab posjeduje o njima te njihov ispravak, izmjenu ili brisanje trebaju uputiti svojem korisničkom predstavniku ili na sljedeću adresu: dataprivacy@ecolab.com.

Ukoliko imate komentara, pitanja ili pritužbi na način kako Ecolab postupa s vašim osobnim podacima, nadamo se da ćete stupiti u kontakt s nama kako bismo mogli riješiti problem. Osim toga, pojedinci koji se nalaze u EU-u mogu podnijeti pritužbu u vezi obrade svojih osobnih podataka tijelima za zaštitu podataka EU-a. Sljedeća veza može vam pomoći u pronalaženju odgovarajućeg tijela za zaštitu podataka: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Promjene ove politike

Ecolab pridržava pravo izmjene ove Izjave s vremena na vrijeme kako bi ona točno odražavala regulatorno okruženje i naša načela prikupljanja podataka. U slučajevima kada ova Izjava doživi značajne promjene, Ecolab će revidiranu Izjavu objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

16.0 Politika privatnosti podataka Ecolabovih zaposlenika

Više informacija o Politici zaštite podataka Ecolabovih zaposlenika možete pronaći ovdje: http://www.ecolab.com/epp.

17.0 Pitanja i komentari

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o ovoj Izjavi (npr. ako želite pregledati i ažurirati ili ukloniti svoje osobne podatke iz naše baze podataka), molimo vas da se obratite na broj telefona +1-844-880-8355 ili e-adresu dataprivacy@ecolab.com