OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

Ecolabove Usluge, uključujući (bez ograničenja) našu web stranicu i druge interaktivne sadržaje putem kojih se Usluge isporučuju (zajedničkim nazivom "Usluga") su u vlasništvu Ecolaba (u ovoj Obavijesti o privatnosti "Ecolab" ili " mi" i kroz slične riječi kao što su "nas", "naš" itd.) koji ih ujedno distribuira i njima upravlja. Ova Obavijest o privatnosti (ili "Obavijest") opisuje osobne podatke koje Ecolab može prikupljati, kako Ecolab koristi i štiti te podatke i s kim ih možemo dijeliti.

Ecolab najtoplije savjetuje svim svojim klijentima, dobavljačima, zaposlenicima, kooperantima, posjetiteljima, poslovnim partnerima i suradnicima, investitorima i drugim zainteresiranim stranama da pročitaju ovu Obavijest o privatnosti, koja vrijedi za sve korisnike koji stupaju u interakciju s bilo kojim dijelom Usluge. Ako ste kandidat za radno mjesto, zaposlenik, kooperant ili ste na neki drugi način u odnosu s Ecolabom na temelju poslovanja, ugovornog ili profesionalnog odnosa, pogledajte Globalnu obavijest o privatnosti zaposlenika i kandidata koja opisuje kako Ecolab prikuplja i koristi vaše podatke tijekom tog odnosa.

Korištenjem naše Usluge ili podnošenjem osobnih podataka Ecolabu na bilo koji drugi način, potvrđujete da razumijete i prihvaćate biti obvezni ovom Obavijesti o privatnosti te dajete privolu da Ecolab može prikupljati, obrađivati, prenositi, koristiti i otkrivati vaše osobne podatke u skladu s opisima u ovoj Obavijesti o privatnosti. Nadalje, pristupanjem bilo kojem dijelu Usluge, pristajete na ODREDBE I UVJETE NAŠIH UVJETA KORIŠTENJA, U SKLADU S NJIHOVIM MOGUĆIM POVREMENIM IZMJENAMA (u nastavku "Uvjeti korištenja"). AKO SE NE SLAŽETE S BILO KOJIM DIJELOM OVE OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI ILI NAŠIM UVJETIMA KORIŠTENJA, MOLIMO VAS NE KORISTITE NI JEDAN DIO USLUGA.  U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBA IZMEĐU ODREDBI BILO KOJEG SPORAZUMA IZMEĐU VAS I ECOLABA S JEDNE STRANE I ODREDBI OVE OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI ILI UVJETA KORIŠTENJA S DRUGE STRANE, PRIMJENJUJU SE ODREDBE OVE OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI ILI, PREMA POTREBI, UVJETA KORIŠTENJA.

KOJE OSOBNE PODATKE O VAMA PRIKUPLJAMO?

Osobni podaci (također poznati kao podaci koji omogućuju identifikaciju ispitanika (personally identifiable information – PII) i kao privatni podaci) su podaci koji se mogu koristiti za identifikaciju vas ili bilo koje druge osobe na koju se informacije mogu odnositi. Određene informacije koje prikupljamo od vas mogu se smatrati osjetljivima, ovisno zakonodavstvu važećem na području u kojem živite, što jamči dodatna prava ispitanika ili zaštitu privatnosti.

Osobni podaci koje prikupljamo izravno od onih koji pristupaju Usluzi uključuju sljedeće kategorije:

 • Ime i podaci za kontakt (npr. adresa; broj telefona; e-pošta, faks);
 • Podaci o računu (npr. vjerodajnice za prijavu, datum rođenja)
 • Podaci o naplati (npr. kreditna kartica, bankovni račun, kontakt podaci za naplatu);
 • Podaci o narudžbi (npr. podaci o trenutnoj narudžbi/kupnji, povijest kupnje, podaci o otpremi);
 • Podaci o zanimanju (npr. podaci o tvrtki/poslodavcu, naziv radnog mjesta, strukovna pripadnost)
 • Zemljopisne informacije ili informacije o lokaciji;
 • Informacije sadržane u objavama koje možete objaviti na javnim forumima i interaktivnim značajkama Usluge;
 • Informacije u Ecolabovoj obavijesti o kolačićima ("Obavijest o kolačićima”), stupanj do kojeg se takve informacije definiraju kao osobne informacije prema zakonima određene jurisdikcije (imajte na umu da, iako se ova Obavijest o privatnosti primjenjuje na sve web stranice, primjenjivost kolačića i obavijest o povezanim kolačićima mogu se javiti u drugačijem obliku ako se nađete na određenim web stranicama koje su izvan www.ecolab.com);

Ostale informacije koje se mogu razmijeniti tijekom korištenja Usluge.  Bit ćete upoznati sa svakim naknadnim prikupljanjem podataka jer će oni dolaziti izravno od vas

ZBIRKA KORISNIČKI GENERIRANOG SADRŽAJA

Možemo vas pozvati da objavite sadržaj na Usluzi, uključujući vaše komentare i sve druge informacije za koje želite da budu dostupne na Usluzi, a koje mogu postati javne ("Korisnički generirani sadržaj"). Ako objavite Korisnički generirani sadržaj, sve informacije koje objavite bit će dostupne ovlaštenom osoblju Ecolaba i mogu biti stavljeni javnosti na raspolaganje ako mi tako odlučimo. Izričito prihvaćate i slažete se da možemo pristupiti u stvarnom vremenu, snimati i stvarati arhive bilo kojeg Korisnički generiranog sadržaja na našim poslužiteljima kako bismo ih koristili u vezi s Uslugom. Ako pošaljete recenziju, osvrt, preporuku, podršku ili drugi korisnički generirani sadržaj putem Usluge ili putem drugih web stranica uključujući Facebook, Instagram, Google, Yelp i druge slične kanale, možemo javno podijeliti tu recenziju, preporuku, podršku ili sadržaj na Usluzi.

KOJI SU IZVORI OSOBNIH PODATAKA KOJE ECOLAB PRIKUPLJA?

Prilikom davanja osobnih podataka koje prima Ecolab, a u skladu s odredbama navedenima u ovoj Obavijesti o privatnosti, ti osobni podaci prikupljaju se izravno od vas, a vi ćete znati koje mi to osobne podatke točno prikupljamo. Ecolab ne prikuplja osobne podatke iz drugih izvora, osim u slučajevima kada se oni mogu automatski prikupljati kao što je opisano u Obavijesti o kolačićima. Imajte na umu da, iako se ova Obavijest o privatnosti primjenjuje na sve web stranice, primjenjivost kolačića i obavijest o povezanim kolačićima mogu se javiti u drugačijem obliku ako se nađete na određenim web stranicama koje su izvan www.ecolab.com.

U određenim ograničenim okolnostima, treće osobe koje pružaju određene usluge će moguće određene informacije prikupljati u ime Ecolaba, no takvo prikupljanje će uvijek biti unutar konteksta Usluge.  Kao što je opisano u Obavijesti o kolačićima, moguće je da će Ecolab automatski prikupljati i određene podatke koji se smatraju osobnim podacima. Konkretno, moguće je da ćemo prikupljati osobne i neosobne podatke putem sljedećih dodatnih kanala:

 • Naši vlastiti kolačići na našoj web stranici;
 • Kolačići trećih osoba koji se nalaze na našoj web stranici;
 • Mreže društvenih medija;
 • Softver trećih osoba.

KAKO ECOLAB KORISTI OSOBNE PODATKE?

U skladu s uvjetima ove Obavijesti o privatnosti, Ecolab koristi gore opisane kategorije osobnih podataka na nekoliko načina. Osim ako nije drugačije navedeno, gore navedene informacije mogu se koristiti u bilo koju od sljedećih svrha:

 • za upravljanje Uslugom za vas;
 • za obradu transakcija s kupcima ili dobavljačima;
 • da odgovorimo na vaše zahtjeve ili upite;
 • za distribuciju komunikacija relevantnih za vašu upotrebu Usluge, kao što su ažuriranja sustava ili informacije o vašoj upotrebi Usluge;
 • ako je potrebno za podršku radu Usluge, kao što je naplata, održavanje računa i vođenje evidencije;
 • poslati vam Ecolab ponude, najave proizvoda i slične sadržaje za koje smatramo da bi vas mogli zanimati (možete se "isključiti" od primanja ovih marketinških materijala);
 • kako bismo vas obavijestili o promjenama ove Obavijesti o privatnosti;
 • kako bismo vam omogućili sudjelovanje u anketama ili davanje svjedočanstava;
 • za izvršavanje obveza Ecolaba i provedbu prava koja proizlaze iz bilo kojih ugovora između vas i Ecolaba ili proizlaze iz primjenjivih zakona i propisa;
 • za istraživanje i preveniranje radnji za koje možemo razumno pretpostaviti ili utvrdimo da su prijevarne, nezakonite ili na drugi način neprikladne; i
 • ·na druge načine nakon što vas o tome obavijestimo i/ili pribavimo vašu privolu, u slučaju da je ona potrebna.

Ovisno o tome kako mjerodavni zakon o privatnosti definira pojam "prodaja", moguće je da ćemo osobne podatke prodati trećim osobama. Na primjer, ako ste stanovnik Colorada ili Connecticuta, naša upotreba kolačića i tehnologija za praćenje predstavlja prodaju osobnih podataka trećim osobama oglašivačima. Također koristimo kolačiće i druge tehnologije praćenja kako bismo prikazali informacije o Ecolabovim proizvodima na drugim stranicama koje ćete moguće posjetiti. To se u skladu s mjerodavnim zakonima o privatnosti naziva "ciljanim oglašavanjem". Za više informacija o tome kako se te informacije mogu koristiti putem stranica povezanih s www.ecolab.com, pregledajte našu Obavijest o kolačićima. Imajte na umu da, iako se ova Obavijest o privatnosti primjenjuje na sve web stranice, primjenjivost kolačića i obavijest o povezanim kolačićima mogu se javiti u drugačijem obliku ako se nađete na određenim web stranicama koje su izvan www.ecolab.com. Ne koristimo osobne podatke za profiliranje u promicanju odluka koje proizvode pravne ili slične značajne učinke na pojedince.

Osim gore navedenih specifičnih slučajeva "prodaje" ili "dijeljenja" osobnih podataka kako je definirano tim konkretnim zakonima saveznih država u sastavu SAD-a, Ecolab ne prodaje, preprodaje niti distribuira za preprodaju vaše osobne podatke.

KAKO ECOLAB DIJELI VAŠE OSOBNE PODATKE S TREĆIM STRANAMA?

Možemo proslijediti podatke koji pripadaju u bilo koju od opisanih kategorija osobnih podataka Ecolabovim zaposlenicima, konzultantima, povezanim pravnim subjektima ili drugim tvrtkama ili osobama u svrhu obrade takvih informacija u naše ime kako bismo vam mogli pružiti Uslugu. U takvim okolnostima zahtijevamo da te strane pristanu na zaštitu povjerljivosti takvih informacija u skladu s uvjetima ove Obavijesti o privatnosti.Treće osobe koje primaju osobne podatke mogu biti i:

 • Naša zavisna i povezana društva;
 • Poslovni partneri, izvođači i kanalski partneri koji se ne smatraju zavisnim i povezanim društvima.
 • Dobavljači trećih strana ili davatelji usluga koji pružaju ključne usluge i potrebne su za pružanje Usluge;
 • Određene treće strane u skladu s odredbama Obavijesti o kolačićima;
 • Državni organi ili druge strane u sklopu odgovora na pravni postupak ili druge zahtjeve u slučajevima kada je to zakonom dopušteno;
 • S drugim osobama ili trećim stranama s kojima ste zatražili da dijelimo informacije.

Osim u gore opisanim slučajevima, nećemo dijeliti vaše osobne podatke s drugim tvrtkama trećih strana za njihovu komercijalnu ili marketinšku upotrebu bez vašeg pristanka ili osim u sklopu određenog programa ili značajke koju ćete po svojoj odluci moći koristiti ili se možete od takvog korištenja povući.

Osim toga, možemo objaviti osobne podatke: (i) u onoj mjeri u kojoj vjerujemo u dobroj vjeri da je takva radnja nužna za usklađivanje sa svim i bilo kojim mjerodavnim zakonom; (ii) da bismo  provodili bilo koju odredbu Uvjeta korištenja, da bismo se zaštitili od bilo kakve odgovornosti, obranili se od bilo kakvih pravnih zahtjeva ili tužbi, kao i zaštitili prava, imovinu i osobnu sigurnost bilo kojeg korisnika, ili zaštitili javno dobro; (iii) kada je otkrivanje potrebno za održavanje sigurnosti i integriteta Usluge ili za zaštitu sigurnosti bilo kojeg korisnika ili sigurnosti drugih osoba, a u skladu s odredbama mjerodavnih zakona (iv ) da bismo odgovorili na sudski nalog, sudski poziv, nalog za pretres ili drugi pravni postupak, u mjeri dopuštenoj i ograničenoj zakonom; (v) u slučaju da mi budemo podvrgnuti tranziciji poslovanja, kao što je spajanje, izdvajanje, akvizicija, likvidacija ili prodaja cijele ili dijela naše imovine; ili (vi) za dodatnu svrhu koja je izravno povezana s izvornom svrhom za koju su prikupljeni osobni podaci.

KOLIKO DUGO ECOLAB ČUVA VAŠE OSOBNE PODATKE?

Ecolab će zadržati vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Obavijesti o privatnosti. Zadržat ćemo i koristiti osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza (na primjer, ako smo dužni zadržati vaše podatke radi usklađivanja s mjerodavnim zakonima), rješavanje sporova i provođenje naših pravnih ugovora i politika. Kako bismo odredili odgovarajuće razdoblje zadržavanja vaših osobnih podataka, razmotrit ćemo količinu, prirodu i osjetljivost osobnih podataka, potencijalni rizik od štete koju bi proizvela neovlaštena uporaba ili otkrivanje vaših osobnih podataka, svrhe za koje koristimo vaše osobne podatke i možemo li postići te svrhe drugim sredstvima, te važećim zakonskim zahtjevima.

Ecolab će također zadržati podatke o korištenju za potrebe interne analize. Podaci o korištenju općenito se čuvaju kraće vremensko razdoblje, osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili poboljšanje funkcionalnosti naših stranica i/ili portala, ili kada smo zakonski obvezni čuvati te podatke dulje.

MEĐUNARODNI PRIJENOS PODATAKA

Ako se nalazite izvan Sjedinjenih Država, posebice ako se nalazite u Kanadi, Brazilu, Europskoj uniji ("EU"), Europskom gospodarskom prostoru ("EGP"), Novom Zelandu, Južnoafričkoj Republici, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu ili drugim zemljama sa sličnim zakonima o privatnosti podataka, imajte na umu da se mi i naši poslužitelji nalazimo u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve informacije koje nam date mogu se prenijeti i obraditi u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim zemljama diljem svijeta u kojima poslujemo. Iako to može uključivati dijeljenje informacija sa stranama koje se nalaze u zemljama s manje strogom zakonskom zaštitom osobnih podataka u usporedbi s onom koja je na snazi u vašoj zemlji, obvezujemo se čuvati vaše podatke u skladu s pravnim standardima pravnog sustava u kojem imate prebivalište ili sjedište. Također ćemo osigurati dijeljenje samo s trećim stranama koje pružaju usporedive razine zaštite. Stupanjem u kontakt s Ecolabom i pružanjem osobnih podataka i drugih podataka koje Ecolab može legitimno prikupljati, obrađivati, koristiti ili prenositi u vezi s vašim odnosom s Ecolabom, nedvosmisleno pristajete da se vaši podaci prikupljaju, obrađuju, koriste i prenose kako je ovdje dano do znanja.

PRAVA NA PRIVATNOST PODATAKA (EUROPSKA UNIJA I SLIČNI PRAVNI SUSTAVI)

Ako se nalazite u EU-u ili pravnim sustavima sličnog pravnog okvira, moguće je da ćete imati određena zakonska prava temeljem OUZP-a. Konkretno, riječ je o pravu na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koje imamo o vama. Ecolab će zadržati vaše osobne podatke onoliko dugo koliko koristite naše usluge kao što je opisano u odjeljku o zadržavanju ove Obavijesti do trenutka kad zatražite brisanje takvih osobnih podataka. U pogledu vaših osobnih podataka voditeljem obrade (ili subjektom koji ima jednaku ulogu) smatra se Ecolab. Naše podatke za kontakt možete pronaći kako je ovdje opisano ili u drugim dijelovima Usluge.

U određenim okolnostima imate sljedeća prava na zaštitu podataka:

 • Pravo na pristup, ažuriranje ili brisanje osobnih podataka koje imamo o vama.
 • Pravo na ispravak. Imate pravo na ispravak vaših osobnih podataka ako su ti podaci netočni ili nepotpuni.
 • Pravo na prigovor. Imate pravo prigovora na našu obradu vaših osobnih podataka.
 • Pravo ograničenja. Imate pravo zahtijevati da ograničimo obradu vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka. Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koje imamo o vama u strukturiranom, strojno čitljivom i uobičajeno korištenom formatu.
 • Pravo na povlačenje privole. Također imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku u slučaju da smo se za obradu vaših osobnih koristili vašom privolom kao temeljem za obradu.

Kako biste podnijeli zahtjev u vezi vaših osobnih podataka, obratite se dataprivacy@ecolab.com.

Imate li komentar, pitanje ili pritužbu o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima, nadamo se da ćete nas kontaktirati kako je ovdje opisano kako bismo mogli riješiti problem. Osim toga, ako se nalazite u EGP-u, možete podnijeti pritužbu regulatornom tijelu u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Sljedeće veze mogu vam pomoći u pronalaženju odgovarajućeg regulatora:

 • U Ujedinjenom Kraljevstvu imate pravo podnijeti žalbu povjereniku za informiranje: www.ico.org.uk

 • U Švicarskoj imate pravo kontaktirati Federalnog povjerenika za zaštitu podataka i informacija (FDPIC): FDPIC

 • U EU imate pravo podnijeti žalbu svom lokalnom tijelu za zaštitu podataka. Da biste pronašli tijelo koje je lokalno nadležno za vas, možete provjeriti popis na web stranici Europskog odbora za zaštitu podataka: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 • U Južnoj Africi imate pravo podnijeti žalbu Regulatoru informacija: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html
 • U Brazilu imate pravo podnijeti žalbu Nacionalnoj upravi za zaštitu podataka (ANPD)

 • U Argentini imate pravo kontaktirati Nacionalnu upravu za zaštitu osobnih podataka: PDP

 • U Kanadi imate pravo podnijeti žalbu Uredu povjerenika za privatnost u Kanadi: Office of the Privacy Commissioner in Canada

 • U Japanu imate pravo kontaktirati Komisiju za zaštitu osobnih podataka: https://www.ppc.go.jp/en/

 • U Australiji imate pravo podnijeti žalbu Povjereniku za privatnost: Australian Information Commissioner

 • Na Novom Zelandu možete se obratiti uredu Povjerenika za privatnost: www.privacy.org.nz

Pravna osnova za obradu

Ako se nalazite u EGP-u ili pravnom sustavu koji zahtijeva sličnu zakonsku osnovu za obradu, naša zakonska osnova za prikupljanje i korištenje osobnih podataka opisanih u ovoj Obavijesti ovisi o osobnim podacima koje prikupljamo i specifičnom kontekstu u kojem ih prikupljamo.

Mogući razlozi za našu obradu vaših podataka mogu biti:

 • Obrada je nužna za izvršenje ugovora između vas i Ecolaba;
 • Dali ste nam pristanak da to učinimo (u pravnim sustavima u kojima je to relevantno);
 • Obrada je naš legitiman interes kao Voditelja obrade, pod uvjetom da vaša prava ne nadjačavaju naš takav interes;
 • Ecolab se mora pridržavati zakona.

Ako se određeni osjetljivi osobni podaci obrađuju na temelju vaše izričite privole, moguće je da imate pravo povući takvu privolu u bilo kojem trenutku. Da biste to učinili, obratite nam se kako je opisano u ovoj Obavijesti o privatnosti. Ako postoji drugačija pravna osnova koja bi nam omogućila nastavak obrade vaših osobnih podataka nakon povlačenja privole, obavijestit ćemo vas o toj pravnoj osnovi u trenutku vašeg zahtjeva.

TREĆE OSOBE OGLAŠIVAČI

Možemo dopustiti drugim tvrtkama, koje se nazivaju nezavisnim poslužiteljima oglasa ili oglasnim mrežama da postavljaju oglase unutar Usluge. Ovi poslužitelji oglasa ili treće osobe oglašivači koriste tehnologiju za slanje, izravno na vaš uređaj, oglasa i veza koji se tada pojavljuju na Usluzi. Oni automatski primaju vaš ID uređaja i IP adresu kada se to dogodi. U određenim slučajevima može se dogoditi da će te treće osobe koristiti i druge tehnologije (kao što su kolačići, JavaScript ili Web Beacons) za mjerenje učinkovitosti svojih oglasa i za personalizaciju reklamnog sadržaja koji vidite. Više informacija o njihovim praksama i upute o tome kako onemogućiti da se na vama primjenjuju određeni postupci možete pronaći u odgovarajućim pravilima o privatnosti takvih trećih osoba oglašivača ili oglasnih mreža. Ova Obavijest o privatnosti ne odnosi se na njih i mi nemamo moć utjecaja na njihove postupke.

SIGNALI ZA ISKLJUČIVANJE

Usluga povezana s www.ecolab.com prepoznaje signal Globalne kontrole privatnosti ("GPC"). Imajte na umu da, iako se ova Obavijest o privatnosti primjenjuje na sve web stranice, primjenjivost kolačića i obavijest o povezanim kolačićima mogu se javiti u drugačijem obliku ako se nađete na određenim web stranicama koje su izvan www.ecolab.com.

Ako koristite postavku preglednika ili dodatak koji šalje signal preferencije isključivanja svakoj web stranici koju posjetite, to ćemo smatrati valjanim zahtjevom za isključivanje. Za preuzimanje i korištenje preglednika koji podržava GPC signal preglednika, kliknite ovdje: https://globalprivacycontrol.org. Ako odlučite koristiti GPC signal, morat ćete ga uključiti za svaki podržani preglednik ili proširenje preglednika koje koristite.

Neki internetski preglednici uključuju značajku "Nemoj pratiti" (Do Not Track) koja signalizira web stranicama koje posjećujete da ne želite da se vaša mrežna aktivnost prati. S obzirom na to da ne postoji ujednačen način na koji preglednici šalju i primaju signal "Nemoj pratiti", internetske stranice u ovom trenutku ne tumače, ne odgovaraju niti mijenjaju svoje postupke kada prime signal "Nemoj pratiti".

INFORMACIJSKA SIGURNOST I ODGOVORNOST KORISNIKA

Primjenjujemo standardne sigurnosne mjere namijenjene zaštiti sigurnosti svih podataka dostavljenih putem Usluge. Međutim, nikada se ne može jamčiti sigurnost informacija koje se prenose putem interneta ili putem mobilnog uređaja. Nismo odgovorni za bilo kakvo presretanje ili prekid bilo koje komunikacije putem interneta ili za promjene ili neovlašteni pristup ili gubitke ili neovlašteno korištenje podataka.

Korisnici Usluge odgovorni su za održavanje sigurnosti svake lozinke, korisničkog ID-a ili drugog oblika provjere autentičnosti uključenog u dobivanje pristupa u područja Usluge koja su zaštićena lozinkom ili sigurnim područjima Usluge. Kako bismo zaštitili vas i vaše podatke, možemo obustaviti vašu upotrebu bilo koje Usluge, bez prethodne najave, do istrage, ako se sumnja na bilo kakvo kršenje sigurnosti.

VANJSKE VEZE

Usluga može sadržavati veze na druge internetske stranice koje održavaju treće strane. Imajte na umu da nemamo kontrolu nad stranicama na koje vode takve veze i da Ecolab nije odgovoran za prakse očuvanja privatnosti ili sadržaj takvih stranica. Svaka stranica na koju vode takve veze održava vlastitu neovisnu politiku i postupke o privatnosti i prikupljanju podataka, i savjetujemo vam da pogledate politiku privatnosti tih drugih stranica prije davanja bilo kakvih osobnih podataka.

Ovime potvrđujete i slažete se da Ecolab nije odgovoran za prakse privatnosti, pravila i postupke prikupljanja podataka ili sadržaj takvih web stranica pod kontrolom trećih osoba, te ovime oslobađate Ecolab svih potraživanja koja proizlaze iz ili su povezana s praksama privatnosti, politike i procedure prikupljanja podataka i/ili sadržaja takvih stranica trećih osoba.

PRIVATNOST DJECE

Usluga nije namijenjena djeci mlađoj od 18 godina te Ecolab nikad neće svjesno prikupljati osobne podatke djece mlađe od 18 godina.

PROMJENE OVE OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI

Ecolab pridržava pravo povremene izmjene ove Obavijesti o privatnosti s vremena na vrijeme kako bi se osiguralo da ona vjerno odražava regulatorno okruženje i naša načela prikupljanja podataka. Kad ova Obavijest o privatnosti pretrpi bitne promjene, Ecolab će objaviti revidiranu Obavijest o privatnosti na svojoj web stranici. Ova Obavijest o privatnosti zadnji put je izmijenjena u kolovozu 2023.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja ili komentara o ovoj Obavijesti o privatnosti ili Usluzi koju pruža Ecolab, kontaktirajte nas na +1-844-880-8355 ili dataprivacy@ecolab.com.